Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

P E T I C I J U

za 

 

Proširenje rang liste za upis na prvu godinu studija Medicinskog fakulteta.

Nazad