Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Boban Mitrović

Da se Zakonom o visokom obrazovanju, a time i statutima fakulteta, odobri bezuslovan prelazak sa jednog na drugi fakultet i apsolventima svih fakulteta.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nemanjina 24, BeogradNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

 

P E T I C I J U

 

da se Zakonom o visokom obrazovanju, a time i statutima fakulteta, odobri bezuslovan prelazak sa jednog na drugi fakultet i apsolventima svih fakulteta

 

U Ministarstvu prosvete kažu da je prelazak sa jednog na drugi fakultet u nadležnosti fakulteta i da je regulisano njihovim statutima. Između redova, što se njih tiče moguće je. Konkretno, na Medicinskom fakultetu je dozvoljen prelaz do četvrte godine, jer se razlikuju načini i programi nastave na kliničkim predmetima. Medicina je valjda svuda ista. Srce je srce, pacijent je pacijent. Osnovno ljudsko pravo je pravo na obrazovanje, u mestu u kome se to želi i u kome pojedincu to dozvoljavaju trenutne materijalne mogučnosti. Na primer: Apsolvent Medicinskog fakulteta u Kragujevcu je zbog posla sa četvrtim stepenom i egzistencije prešao u Beograd. Ipak, materijalne i druge objektivne okolnosti mu-joj ne omogućuju troškove odlaska u Kragujevac. Stoga želi da svoje studije nastavi u Beogradu. Nedozvoljavanjem se krši ljudsko pravo na obrazovanje, apored toga na rad i mobilnost. Svedoci smo da se diskreciona prava koriste, pa što ga ministar prosvete ne bi koristio i u ovom slučaju. Ali najbolje je to definisati Zakonom o visokom obrazovanju.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 5

Postavi komentar