Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

O NAMA

Internet portal uTIcaj najpre je namenjen onima koji žele da postavljaju i/ili da potpisuju peticije (predloge, predstavke i pritužbe), te u tom smislu ovde možete naći informacije ili pomoć pri njihovom pisanju ili određivanju kome treba određenu peticiju poslati. Takođe obiluje informacijama o pravu na peticiju u Srbiji, regionu, Evropskoj Uniji i šire, i uopšte o direktnoj demokratiji koja je nezaobilazna tema kada je reč o peticijama - ukoliko se opšti termin peticija koristi kako bi se opisale i građanske inicijative za promenu zakona. Putem obavezujućih incijativa građani/ke mogu direktno da utiču na kreiranje politike. Inicijative koje su obavezujuće (u smislu da je Parlament obavezan da ih prihvati i izglasa ukoliko je za njih sakupljen neophodan broj potpisa) predstavljaju istinsku zakonodavnu moć naroda. Obavezujuće inicijative treba sagledavati u kontekstu vladavine naroda, što je definicija demokratije. I treba imati na umu da se niko, osim diktatora, nije bunio zbog previše demokratije.

Ukoliko želite da postavite peticiju, predlog ili predstavku, ili da u svoje ime da pošaljete pritužbu, preporučujemo vam da prvo pročitate jasne definicije istih i preporučene smernice za pisanje na linku „Uvodne Informacije“. Ukoliko želite da se podrobnije informišete o pravnom okviru peticija u Srbiji i nejasnoćama koje postoje, pogledajte link „Srbija: Pravo i Praksa“. Da biste mogli aktivno da učestvujete u sadržajima na sajtu, neophodno je da se registrujete. Registracija vam omogućuje pravo na postavljanje novih peticija, potpisivanje postojećih i postavljanje komentara. Odabirom linka „Nova Inicijativa“ otvoriće se prozor gde će vam se otvoriti rubrike koje treba popuniti određenim informacijama. Dok ih upisujete, sistem će vam postavljati pitanja pomoću kojih će se lakše odrediti koja vrsta dopisa je u pitanju i, na kraju, kojoj instituciji ga treba poslati. Preko internet stranice naknadno možete da pratite kada na vašu i druge peticije stižu odgovori i njihovu sadržinu.

Kada popunite peticiju ona se šalje administratoru koji je odobrava i postavlja na sajt. Obratite pažnju da nisu dozvoljene peticije koje na bilo koji način šire bilo kakvu vrstu netrpeljivosti. Podsećamo da Ustav Republike Srbije u Članu 49 navodi: Zabranjeno je i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. Zakon o zabrani diskriminacije jasno reguliše to pitanje Članom 11: Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način. Takođe nisu dozvoljene peticije koje se bave klevetom određene ličnosti.

Internet portal uTIcaj napravljen je u okviru projekta „Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavke“. Projekat realizuju Fondacija Hajnrih Bel i YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, obe sa sedištem u Beogradu, uz podršku Evropske komisije (www.delscg.ec.europa.eu).