Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Pogledati još peticija
Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara
Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara
Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara

Neposredna demokratija

Dvadeseti vek će u istoriji biti upamćen kao vek informacionih tehnologija, putovanja u svemir i nuklearne energije. Neće biti zapamćen kao vek fašizma, komunizma i kapitalizma. Niti će biti vek u kojem su bila dva svetska rata.

Neposredna demokratija

Uvodne Informacije

PETICIJA je pismeno obraćanje kojim grupa građana/ki traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme meru ili radnju iz svoje nadležnosti.
PREDLOG je pismeno obraćanje kojim građanin/ka traži od organa javne vlasti da pokrene ...

Uvodne Informacije

uTIcaj

Internet portal uTIcaj je postavljen kako bi TI lakše ostvario/la svoja građanska prava. Najvažnije je da TI utičeš aktivno na sve od praktičnih problema do kreiranja nove lokalne ili državne politike i mera (primera radi: Zašto Milan Mladenović i EKV nemaju svoju ulicu ako dovoljno građana/ki to želi? Kakav metro želiš?

uTIcaj