Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Marija Jovanović


Donošenje instrukcije o sprovođenju Uredbe o obavezi registracije motornih vozila

Republika Srbija

Ministarstvo unutrašnjh poslova

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Za ministra Ivicu Dačića
Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

za donošenje instrukcije o sprovođenju Uredbe o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji(‘’Sl. Glasnik RS’’ br. 28/09)

Dole potpisani građani i građanke iz Čačka i Novog Pazara od ministarstva zahtevaju da obezbedi adekvatno sprovođenje navedene uredbe iz razloga što ne mogu da izvrše carinjenje svojih motornih vozila, iako prema Članu 2 to mogu da urade ukoliko imaju ovlašćenje overeno kod nadležnog organa izdato pre 01.01.2008.god. Razlog zbog koga ne mogu da izvrše registraciju vozila je taj što pripadnici MUP-a ovlašćenje kvalifikuju kao antidatirano za šta kao dokaz prilažu fotokopije pribavljene iz određenih konzularnih predstavništava, zbog čega – i pored uredno isplaćenih dažbina za svoja vozila - trpe posledice u vidu poništavanja registracija, oduzimanja registarskih tablica i saobraćajnih dozvola i oduzimanja vozila. Marija Jovanović, Čačak
Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 4

Postavi komentar