Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Dragan Taskov

Izgradnja puta od Bele Palanke do Velikih Jovanovaca.

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo za infrastrukturu

Nemanjna 22-26, 11000 Beograd

Za Ministra Milutina MrkonjićaP E T I C I J A za uvođenje brdske varijante trase autoputa E-75 na deonici od Bele Palanke do buduće petlje Pirot-istok (Veliki Jovanovac)

Dole potpisani građani i građanke iz Opštine Pirot smatraju da je brdska trasa bolja za Opštinu Pirot od dolinske trase jer proizvodi manje negativnih posledica i ne ograničava urbani i privredni razvoj grada, sem dole potpisanih brdsku trasu je podržalo i 87,75% građana i građanki u anketi koju su sprovele Pirotske novine i preko 90% građana i građanki po anketi koju je sprovela pirotska opština preko svog internet sajta. Član 3. Zakona o planiranju i izgradnji između ostalog kao načelo za uređenje i korišćenje prostora predviđa učešće javnosti i saradnju između državnih organa, autonomnih teritorijalnih jedinica, jedinica lokalnih samouprava, privrednih društava, nevladinih organizacija, građana i drugih učesnika u prostornom razvoju.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 5

Postavi komentar