Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Milena Jocić

Korektan odnos prema zaposlenima u državnoj upravi i pravosuđu

Narodna skupština Republike Srbije

Zakonodavni odbor

Trg Nikole Pašića 13

Za: Predsednika Zakonodavnog odbora Gospodina Vlatka RatkovićaNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

za izmene Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Dole potpisani građani i građanke od Vas zahtevaju da izmenite Zakon o platama državnih službenika i nameštenika tako što ćete smanjiti raspon plata sa sadašnjih 1:13 na 1:6. Razlog za podnošenje ove peticije predstavlja težak materijalni položaj zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu koji se može popraviti jedino gore navedenim zakonskim izmenamaDa li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 7

Postavi komentar