Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Miodrag Hadžibabić

Mandatne kazne za bučne komšije

Grad Novi Sad

Gradonačelnik Igor Pavličić

Trg Slobode 1Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na


P E T I C I J U


za uvođenje trenutnih mandatnih kazni za osobe koje puštanjem glasne muzike ugrožavaju javni red i mir

S obzirom da dole potpisani građani i građanke Novog Sada već duže vreme imaju problem sa puštanjem glasne muzike u vreme kada to nije primereno- npr. u večernjim časovima, kao i sa glasnim pevanjem i vikanjem, od Vas kao gradonačelnika tražimo da uredite da novoformirana komunalna policija nad kojom ćete vi imati ingerencije izvršiocima naplaćuje trenutne mandatne kazne i na taj način spreči dalje ugrožavanje javnog reda i mira.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 9

Postavi komentar