Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Građanka

Neoporezivanje prihoda koji nisu zarađeni i druge ideje za promenu poreskog sistema u Srbiji

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije

Kneza Miloša 20,

11000 BeogradNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

P E T I C I J U

za neoporezivanje prihoda koji nisu zarađeni i drugih ideja za promenu poreskog sistema u Srbiji

Smatramo da je pametan poreski sistem osnov svake uspešne ekonomije. Država porezima može da podstakne ljude da rade i privređuju, a može i da ih spreči i obeshrabri. Stoga, poreska politika u Srbiji mora da se promeni da bi nam život bio bolji, jer je ovakva kakva je neefikasna i ubitačna za svaku inicijativu ljudi koji hoće da privređuju i zarade! 1. Ne može država uzimati poreze i takozvane doprinose od novca koji NIJE NI ZARAĐEN. U Srbiji se plaćaju "porezi i doprinosi" bez obzira na to da li je novac zarađen ili nije. Država obmanjuje stanovništvo da porezi doprinosi čine samo određeni procenat zarade. TO NIJE TAČNO - zato što je određena takozvana MINIMALNA OSNOVICA na osnovu koje se računaju ti porezi i doprinosi. Znači, da preduzetnik u svakom slučaju MORA da plati dadžbine bilo da jeste ili nije zaradio novac. To tako NE MOŽE! Država treba da pusti ljude da zarade - pa TEK ONDA DA IH OPOREZUJE!!! 2. Poreski sistem mora da bude takav da porez bude naplativ. Ako su porezi previsoki narod će naći načina da ih NE plaća. Iako niko ne voli da ih plaća, treba da budu takvi da ljudi požele da ih plate - jer im je tako bolje nego da ih neko goni zbog neplaćanja. Jer kada su porezi previsoki, a ljudi na rubu egzistencije, oni i pored toga što se plaše da će biti gonjieni ipak NE PLAĆAJU porez, zato što u suprotnom ne bi mogli da prežive. 3. Poreski sistem mora da bude ZAISTA progresivno računat. Na jako mala primanja (na godišnjem nivou kao i svuda u svetu) do određenog iznosa NIKO ne plaća porez. Onda od izvesne zarađene sume do izvesne sume plaća jednu stopu, pa onda od druge sume do treće sume plaća drugu stopu itd. Tako da onaj koji je tokom godine zaradio i MILION evra neće na svojih privih 500 evra plaćati nikakav porez. Na iznos od 500 evra do 2000 evra plaćaće recimo 5%, pa od 2000 evra do 1000 evra plaćaće 10%, itd. Tako da je svako u toj raspodeli RAVNOPRAVAN. 4. Poreski sistem mora da bude jasan i razumljiv "Porezi i doprinosi" su zapravo porezi, čak i doprinos za PIO i nezaposlenost koji navodno idu u posebnu kasu. To 90% radnih ljudi Srbije ne zna. Svaki stanovnik treba da ima svoj poreski broj i bude odgovoran za svoje poreze. 5. U Srbiji mora da se jasno razgraniči funkcija PIO sistema (kao stvarnog fonda), zdravstevnog osiguranja i socijalnog osiguranja - koji su tri različite kategorije u normalnim zemljama i stubovi zdravog socijalnog sistema. 6. Država, isto kao i pojedinac mora da isplaćuje svoje dugove građanima na vreme - i nemojte neko da priča da je to nemoguće, jer se npr. država Kanada svake godine prebije u dugovima sa svim građanima, kao i mnoge druge države na svetu. 7. Neka država pusti ljude da zarade, a ne da im otima crkavicu pa posle da vraća u obliku podsticajnih kredita preko dobronamernih fondova!!! samo tako će pojedinac moći da krene od nule i nešto uradi, ne secite inicijative u korenu!!! Ovo je samo nekoliko stavki, za početak! Poreski sistem treba menjati pod hitno!!!Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 8

Postavi komentar