Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Građanin

Obavezno izdavanje preporuka za bivše zaposlene

Vlada R. Srbije, Ministarstvo za rad, parlament SrbijeNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na 

P E T I C I J U 

Usled velikog nepoštovanja prava zaposlenih, poslodavac često ucenjuje radnike da u koliko napuste radno emsto i daju otkaz neće moći više da se zaposle jer će kao bivši poslodavac davati lošu ocenu rada svom bivšem zaposlenom kada se eventualni budući poslodavac bude raspitivao o radniku. Sadašnji psolodavci nisu u obavezida govore istinu o bivšem radniku kada se o njemu raspituju eventualni budući poslodavci i time nanose materijalnu i nematerijalnu štetu bivšim zasposlenim licima, koja su često pod pritiskom poslodavca da ostanu an loše plaćenim radnim mestima jer u suprotnom ako daju otkaz ili dobiju odkaz neće dibiti dobre preporuke ili šta više često poslodavci prete da će govoriti loše i ddavati loše ocene bivšem radniku kako ne bi dobio novi posao. Sadašnji poslodavci se uvek raspituju o prethodnom radnom mestu osobe koja traži zaposlenje - i uvek kontaktiraju bivše poslodavce koji nisu niukakvoj obavezi da govore istinu o svom bivšem radniku., time praveći tom radniku štetu na ime izgubljene dobiti a i nematerijalnu štetu. Predlažem da zakonodavac donese uredbu koja bi posle toga bila pretočena u neki član zakona o radu kojim se: 1. Bivši poslodavac obavezuje da odmah nakon raskida ili prestanka radnog odnosa izda bivšem radniku "Pismo akreditacije" kojim potvrdjuje da je zaposleni obavljao savesno svoje dužnosti za vreme zaposlenja u navedenoj firmi - u koliko protiv zaposlenog niej pokrenut prekršajni ili krivični postupak 2. Da se poslodavcu zabrani davanje bilo kakve druge ocene izuzev one date u navedenom dokumentu kada se kod njega raspituju potencijalni budući poslodavci 3. Da na pismeni zahtev bivšeg radnika, bivši poslodavac bude obavezan da u roku od 14 dana od dana prijema zahteva izda navedeni pisani dokument i dostavi ga na kućnu adresu radnika. Ovim bi se smanjile mahinacije nesavesnih poslodavaca i poboljšalo stanje u sferi prava radnika.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 12

Postavi komentar