Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Aleksandar Kiš

Predlog da se donese zakon o zaštiti života, porodice i doma

Skupština SrbijeNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na 


P E T I C I J U 

da se donese zakon o zaštiti života, porodice i doma

Usled sve većeg broja krivičnih dela sa elementima nasilja - silovanja, ubistva, nanošenja teških telesnih povreda, provalnih kradja sa elementima razbojništva - svakom gradjaninu i gradjanki treba dati mogućnost većoj samozaštiti, i većeg prava na zaštitu telesnog integriteta, života i zdravlja kako sopstvenog tako i članova porodice. Zakon je za sada na strani nasilnika, a žrtve praktično obespravljene, kada organi reda odbiju da podnesu prekršajnu prijavu za recimo fizički napad, žrtvi ostaje da se sama obraća sutu i plaća astronomske takse. Tako država praktično štiti nasilnika. Isto tako u vreme kada naoružani kriminalci uz pretnju običnim nožem mogu da siluju nezaštićenu devojku ili ženu uz pretnju da će joj se osvetiti na deci u koliko ih prijavi policiji - tim istim žrtvama zakon zabranjuje upotrebu šok-aparata ili običnog suzavca! Za vatreno oružje potencijalnoj žrtvi, recimo samohranoj majci koja je žrtva proganjanja i pretnji ili psihički poremećene osobe ili bivšeg muža alkoholičara - treba dozvola isto kao kada je reč o čoveku koji može fizičkid a se odbrani i bez oružja, kao što treba i lovcu kojem je oružje hobi. Dakle, toj samohranoj majci ili pripadniku neke manjinske grupe koji je žrtva fizičkog nasilja potrebno je za naj običnije oružje za samoodbranu ista količina dokumenata, dozvola i na kraju - poreza kao da hoće da kupi snajpersku pušku. A kriminalcima ne treba nikakva dozvola. Uz sve to ne postoji nikakva zaštita nepovredivosti stana i imovine. porodica koja je nešto sa mukom sticala ili majka koja radi kao kasirka i redja robu po rafovima za 15,000 mesečno mora da ima na svojoj strani zakon da upotrebi vatreno oružje na provalniku i da zakon stoji na strani žrtava a ne da brani provalnike, silovatelje i kriminalce. Zato je naša peticija da se donese sveukupni zakon o zaštiti života, porodice i doma koji bi omogućio: 1. Nepovredivost navedenih 2. Sudsku zabranu prilasla nasilnicima 3. Ukidanje sudskih taksi za naknadu štete i fizičke napade 4. Da svaki gradjanin i gradjanka u Srbiji mogu uz sudsko uverenje da nisu kažnjavani krivični niti prekršajno za akta nasilja - da legalno u specijalizovanoj radnji kupe manji pištolj ili revolver za samoodbranu svog života i života članova svojih porodica i da za to en budu izlošeni taksama i porezima. Naravno uz ograničenje da to oružje može da bude kapaciteta do 8 metaka kalibra .22/6,35/7,65/9mm kratki/.38 specijal - kako bi se izbegle zloupotrebe 5. Da se u slučaju nasilja u porodici odmah na licu mesta kada dosju organi reda nasilnik udaljava iz porodice, automatski mu se stavlaj zabrana prilaska i odredjuje pritvor do okončanja prekršajnog postupka. 6. Da žena ili devojka kojoj preti silovanje ima pravo da na napadača upotrebi vatreno oružje u cilju zaštite svog telesnog integriteta. 7. Da u cilju odbrane života i imovine svoje i članova svoje porodice svaka gradjanka i gradjanin imaju pravo da upotrebe vatreno oružje na napadača - jer u današnje vreme 90% tih napadača su naoružani i spremni da ubiju žrtve. 8. Nepovredivost stana i imovine zasniva se na tome da ni jedna osoba, civil ili uniformisano lice nemaju pravo da stupe na privatnu imovinu - bez poziva domaćina - izuzev kada službena lica imaju sudski nalog.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 4

Postavi komentar