Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Dragoslav Ivanović

PREVOĐENJE REŠENJA O PENZIONISANJU VOJNIH PENZIONERA SA VOJNIH PROPISA NA PROPISE REPUBLIKE SRBIJE

Narodna skupština Republike Srbije

Trg Nikola Pašića 13 

 

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

P E T I C I J U

Za vraćanje vojnih penzionera u zakonske okvire Republike Srbije

 

Dole potpisani građani i građanke od vas zahtevaju da prema ćlanu 196. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije ( u daljem tekstu ZVS ) ( "Sl. glasnik RS", br. 116/2007 i 88/2009 ) donese podzakonski akt o načinu primene člana 193. stav 1. istog Zakona u isto vreme da se ponište sve Odluke Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika donete u periodu od 01. januara 2008. godine do 31. 12.2011. godine, kojima je regulisano nezakonito usklađivanje vojnih penzija.

 

O b r a z l o ž e n j e:

 

1.- Zakon o Vojsci Srbije ( "Sl. glasnik RS", br. 116/2007 i 88/2009 ) je članom 193. stav 1. glasi: ' Usklađivanje iznosa penzija vojnih osiguranika ostvarenih do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i penzija ostvarenih po stupanju ovog zakona na snagu, vrši se po dinamici i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje ''.

Ovom zakonskom odrednicom vojni penzioneri su izmešteni iz sistema vojnih propisa u sistem propisa Republike Srbije.

2.- Nadležni organ Republike Srbije bio je dužan da u roku od 90 dana donese propis kako će se primenjivati ovaj član ZVS. Oni to nisu uradili evo već pet godina vojni penzioneri su stavljeni van zakona. Penzije nam isplaćuju na osnovu političkog dogovora i umanjene od 01. januara 2008. godine za 11,06%, tj: Rešenjem RF PIO 01 broj 181-431/08. od 25.01.2008. godine svi penzioneri Republike Srbije su dobili povećanje penzija za 11,06% sem vojni penzioneri. Nadležni organ je svojim nečinjnjem i nezakonitim radom svih ovih godina isplaćivao nam penzije u umanjenom iznosu. Donosio je selektivno ODLUKE o povećanju vojnih penzija na šta nije imao zakonsko pravo. Ustvari smišljeno je kršio zakon da bi vojnim penzionerima zakinuo na isplati penzije prema zakonu.

3.- Prevođenje treba regulisati prema KOMENTAR odredaba Zakona o PIO objavljen u listu Vojno delo proleće 2011. godine od strane člana komisije za reformu sistema socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, pukovnika doc. Dr Miloš Miletić, načelnik odelenja za finansije ( J-8 ) GŠ VS.

Preračunavanje ostvarenih penzija kojima je visina prava određena po zakonu o vojsci na penzije po Zakonu o PIO propisano je članom 257. Zakona o PIO.

Zatečeni iznos penzije svodi se na lične bodove prema tabeli.

 

Red.broj

Elementi svođenja

Način svođenja

1.

 

                             Iznos ostvarene penzije po Zakonu o VS

Lični bodovi = ----------------------------------------------

                              Vrednost opšteg boda

 

4.- Prevedeno REŠENJE treba da bude pravosnažno na dan ZATEČENOG STANJA a to je 31.12.2007. godine sa vrednošću boda od 9,40 dinara.

 

 Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 13

Postavi komentar