Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Sunčica Vučaj - Žene na delu

RTS - Javno dostupan pod slobodnom licencom

Republika Srbija

Republička radiodifuzna agencija- RRA

Ulica Vase Čarapića 2-4

11000 Beograd

Za Predsednika Saveta RRA Episkopa jegarskog dr. Porfirija (Perića)Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na


P E T I C I J U

da program medijskog javnog servisa Radio-televizije Srbije postane javnodostupan pod slobodnom licencom

Dole potpisani građani i građanke od Vas zahtevaju da program Radio-televizije Srbije postane javnodostupan pod slobodnom licencom svim građanima i građankama Srbije i na taj način opravda zvanje javnog servisa.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 10

Postavi komentar