Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Željko Štrbac

Uklonimo barijere - za prohodnost biciklističke rute kraj Dunava 

Gradska uprava za saobraćaj i puteve

Grad Novi Sad

Trg Slobode 1Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

za uklanjanje blokada na biciklističkoj stazi Dunavske biciklističke rute na deonici Bačka – Novi Sad

Blokade u vidu rampi i zemljanih nasipa se nalaze se na 36-om kilometru deonice Bačka – Novi Sad. Nakon 2,8 km se nalazi i druga rampa, takođe sa zemljanim nasipom. Blokade, koje su postavljene krajem 2009. godine znatno otežavaju put biciklistima na prometnoj biciklističkoj stazi. Iako su postavljene odlukom nadležnih organa, javni interes ovim blokadama nije zadovoljen, i problem se morao rešiti bez nepotrebnog otežavanja saobraćaja (npr. postavljanjem vertikalnih stubića koji bi ograničavali prolaz motornim vozilima i oslobodili stazu za bicikliste i pešake). Zbog toga, zahtevamo od nadležnih organa da uklone blokade na biciklističkoj stazi na deonici Bačka – Novi Sad, kako bi bicklisti nesmetano saobraćali ovom deonicom.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 8

Postavi komentar