Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Ivana Vučković

Uvođenje  radnog mesta SPECIJALNI PEDAGOG smera za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kao obavezni član tima pedagoško-psihološke službe u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Nemanjina 24

11000 BeogradNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

 

P E T I C I J U

 

za uvođenje  radnog mesta SPECIJALNI PEDAGOG smera za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kao obavezni član tima pedagoško-psihološke službe u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

 

Novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđena je mogućnost zapošljavanja specijalnih pedagoga u okviru osnovnih škola, ali ne i obaveznost uvođenja ovog stručnog profila kao obaveznog člana multidisciplinarnog tima pedagoško-psiholoških služba u školama u Srbiji. Specijalni pedagog ima kompetencije u radu sa problematičnim i poremećajima ponašanja kod dece, izradi programa prevencije i tretmana u borbi protiv nasilja, bolesti zavisnosti i drugih poremećaja u ponašanju dece i mladih, kako u preventivnom tako i u korektivnom radu. Neophodno je uvesti ovaj stručni profil kao obavezan, kako bi se sistemski država i društvo uhvatili u koštac sa rešavanjem problema u ponašanju dece i mladih.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 161

Postavi komentar