Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Građanin

Uvođenje terapije S.R.O.M u tretman zavisnika

Ministarstvo zdravlja, Nemanjina 22 - 26, 11000 Beograd, Srbija 

 

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na


P E T I C I J U

da se uvede S.R.O.M. u tretman zavisnika

Ova peticija odnosi se na to da svi koji se leče od narkomanije imaju alternativu metadonskoj terapiji. Kao što postoji zamena za ibuprofen (običan Brufen), ili paracetamol, trebalo bi da postoji zamena ili "alternativa" metadonskoj terapiji. Terapiju Sproro-Opuštajućim Morfinom, kapsulama "Substitol" ilI "MST Continus" sprovode skoro sve države EU i regiona (Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Ausrija, Nemačka i druge).Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 19

Postavi komentar