Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Građanka

Za jednake subvencije u oblasti predškolskog obrazovanja u svim ustanovama Novog Sada

GRAD NOVI SAD - GRADSKO VEĆE

Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija

Gradonačelnik Miloš Vučević

Član Gradskog veća za obrazovanje Radomir DabetićNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

 

P E T I C I J U

 

Mi, roditelji iz Novog Sada, zahtevamo od nadležnih gradskih vlasti da donesu odluku kojom će se na isti način subvencionisati predškolsko obrazovanje, od jaslica do pripreme za školu, svoj deci bez obzira na to da li su upisana u PU „Radosno detinjstvo“ ili drugu licenciranu predškolsku ustanovu.

Smatramo da će na ovaj način predkolskoMi, roditelji iz Novog Sada, zahtevamo od nadležnih gradskih vlasti da donesu odluku kojom će se na isti način subvencionisati predškolsko obrazovanje, od jaslica do pripreme za školu, svoj deci bez obzira na to da li su upisana u PU „Radosno detinjstvo“ ili drugu licenciranu predškolsku ustanovu. obrazovanje biti dostupno mnogo većem broju dece nego što je to sada slučaj. Na taj način će sva deca imati mogućnost da ovladaju veštinama socijalizacije i prošire svoje znanje do polaska u školu. Osim što je ovaj predlog očigledno koristan svim zainteresovanim stranama to je i najefikasniji i najjeftiniji način rešavanja problema lista čekanja na upis u vrtić.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 6

Postavi komentar