Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Vojvođanska zelena inicijativa Ruža Helać, predsednica

Za zeleniji Novi Sad

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Novi Sad

Gradsko veće za urbanizam i zaštitu životne sredine

Trg Slobode 1

Članica veća dr. Jelena Atanacković JeličićNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na


P E T I C I J U


za donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju zelenila u gradu Novom Sadu u Skupštini grada

Dole potpisani građani i građanke Novog Sada podnose peticiju za donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju zelenila u gradu Novom Sadu u Skupštini grada.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 5

Postavi komentar