Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Jovana Vuković

Zaustavljanje govora mržnje na internetu

Republika Srbija

Republička agencija za telekomunikacije- RATEL

Ulica Višnjićeva 8

11000 Beograd

Za: Predsednika Upravnog odbora RATEL-a prof. dr Jovana RadunovićaNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U


za sprovođenje zabrane govora mržnje i objavljivanja nacističkih, fašističkih i diskriminatorskih sadržaja na intenetu

Zbog učestale pojave govora mržnje na internetu, kao i internet sajtova sa nacističkom, fašističkom i/ili diskriminatorskom sadržinom dole potpisani građani i građanke upućuje ovu peticiju Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL) da u skladu sa svojim ovlašćenjima, a s obzirom na to da je po Zakonu o telekomunikacijama (Sl. glasnik RS 44/03 i 36/06) nadležna za izdavanje odobrenja za rad internet provajderima i da je obavezna da prati da li se provajderi pridržavaju uslova sadržanih u odobrenju i takođe odgovorna da procesuira evenutalne primedbe korisnika, proveri da li provajderi kojima je izdato odobrenje na svojoj internet strani imaju standardni tekst ugovora ili opšte uslove korišćenja u kome se između ostalih prava i obaveza korisnika, navodi zabrana širenja govora mržnje i činjenja dostupnim javnosti simbola, obeležja ili propagandnog materijala koji sadrže neonacistička ili fašistička obeležja. Ukoliko to nije slučaj, tražimo od RATEL-a da naloži provajderima unošenje odgovarajuće eksplicitne odredbe, naročito za imaoce odobrenja koji nude uslugu hostinga to jest skladištenja podataka na svojim serverima. Ovu peticiju podnosimo iz razloga što jedino Vi možete da sprečite govor mržnje i objavljivanje nacističkih i fašističkih sadržaja na internetu te u tom smislu od Vas tražimo da preduzmete mere iz svoje zakonske nadležnosti kako bi se sprečila ova opasna i sve učestalija pojava.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 6

Postavi komentar

Krajnje je vreme da se ozbiljnije pristupi regulisanju govora mržnje online.

DF

(3) Preporučujem (0) Nepreporučujem

Krajnje je vreme da se ozbiljnije pristupi regulisanju govora mržnje online.

DF

(3) Preporučujem (0) Nepreporučujem

Krajnje je vreme da se ozbiljnije pristupi regulisanju govora mržnje online.

DF

(3) Preporučujem (0) Nepreporučujem