Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Predrag Stojanović

Protiv ispisivanja grafita na javnim zgradama

Republika Srbija

Grad Beograd

Skupština grada Beograda

Ulica Dragoslava Jovanovića 2

Za Predsednika Skupštine grada Beograda Aleksandra AntićaNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P R E D L O G

� o donošenju odluke kojom se zabranjuje pisanje poruka, obaveštenja, crtanja ikonografije i šaranje po zgradama

Kao građani grada Beograda, zgranuti učestalim vandalizmom u našem gradu koji se manifestuje u šaranju grafita, od Skupštine grada Beograda zahtevamo da preciznije uredi normativno-institucionalni okvir za zaštitu privatne i javne svojine, tj. donese odluku kojom se zabranjuje pisanje poruka, obaveštenja, crtanja ikonografije i šaranje po zgradama. Takođe, ukoliko nalazi za shodno, da odredi poseban prostor za ovu vrstu kreativnog izražavanja. Iscratavanje grafita po spoljnim zidovima zgrade moglo bi biti dopušteno ukoliko se pribavi saglasnost stanara. Rešenje ovog problema ima većina država u Evropi, pa bi se mogli ugledati na komparativnu praksu, npr. Odluka o komunalnom redu Republike Hrvatske.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 7

Postavi komentar