Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Julija Bašić

Uvođenje reciklažnih kontejnera i izrada pravilnika o reciklaži

Grad Beograd

Gradska Opština Palilula Takovska 12

11000 Beograd

Za: Predsednika Gradske opštine Gospodina Danila BašićaNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P R E D L O G


za uvođenje reciklažnih kontejnera-ostrva i za uvođenje pravilnog odlaganja i odnošenja otpada do mesta
gde će se izvršiti reciklaža na teritoriji Opštine Palilula

Dole potpisani građani i građanke predlažu opštini da postavi po pet kontejnera- za metal, plastiku, staklo, papir i biorazgradivi material- u okolini svake od mesnih zajednica Opštine Palilula. Dalje predlažemo da se izradi mapa reciklažnih ostrva u elektronskom formatu i da se postavi na internet stranicu Opštine Palilula kao i da se mapa objavi u javnim glasilima kako bi građani bili obavešteni o mestu gde mogu da odlože otpad koji posle može da bude recikliran.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 9

Postavi komentar