Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Prilagoditi visinu svih trotoara u Srbiji korisnicima i korisnicama kolica

Nazad