Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Uklonimo barijere - za prohodnost biciklističke rute kraj Dunava 

Nazad