Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Projekat "Otvoreni Parlament"

Projekat “Otvoreni Parlament” na nacionalnom i lokalnom nivou sprovodi koalicija organizacija civilnog društva koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa sedištem u Nišu, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda i Zaječarska inicijativa iz Zaječara.

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Narodni poslanici u Narodnoj skupštini zastupaju interese građana. U okviru projekta Otvoreni parlament kreiran je instrument za praćenje rada narodnih poslanika – www.otvoreniparlament.rs. Na ovom mestu redovno će se objavljivati transkripti skupštinskih sednica, različite analize zakona i amandmana, kao i preporuke za unapređenje javnosti rada parlamenta i poboljšanje komunikacije između građana i njihovih predstavnika.

Nizom uličnih akcija, kroz direktnu komunikaciju sa građanima, informisaćemo ih o načinima na koje mogu da zahtevaju odgovorno ponašanje od svojih predstavnika u parlamentu. Između ostalog, građani svoje pravo na učešće u kreiranju lokalne i državne poitike mogu da ostvare i preko sajta uticaj.rs, kome je omogućen direktan pristup sa sajta otvoreniparlament.rs

Sprovođenje projekta finansijski je podržao USAID preko Instituta za održive zajednice (ISC), Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Na vrh