Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Vesna Savić

Prilagoditi visinu svih trotoara u Srbiji korisnicima i korisnicama kolica

Vlada Republike Srbije Nemanjna 11

11000 Beograd

Za Predsednika Vlade dr. Mirka CvetkovićaNa osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

za donošenje uredbe ili drugog zakonskog ili podzakonskog akta kojim bi se jedinstveno na teritoriji Republike Srbije uredila visina trotoara kako bi hendikepirane osobe mogle nesmetano da prelaze kolovoz

Trenutna situacija je nepodnošljiva iz razloga što od lokalnih vlasti zavisi da li će ivičnjak prilagoditi hendikepiranim licima tako da su u nekim srpskim gradovima ivičnjaci prilagođeni a u nekim ne. Iz tog razloga dole potpisani građani i građanke od Vlade Republike Srbije traže da donese jedinstven propis kojim bi bila regulisana visina ivičnjaka i koji bi važio na celoj teritoriji Republike Srbije.Da li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 25

Postavi komentar