Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara
Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara
Tema Autor teme Broj glasova Broj komentara

Protiv ispisivanja grafita na javnim zgradama

YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava 7 0

Uvođenje reciklažnih kontejnera i izrada pravilnika o reciklaži

YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava 9 0

Otvoreni parlament

Projekat “Otvoreni Parlament” na nacionalnom i lokalnom nivou sprovodi koalicija organizacija civilnog društva koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda...

Otvoreni parlament

Neposredna demokratija

Dvadeseti vek će u istoriji biti upamćen kao vek informacionih tehnologija, putovanja u svemir i nuklearne energije. Neće biti zapamćen kao vek fašizma, komunizma i kapitalizma. Niti će biti vek u kojem su bila dva svetska rata.

Neposredna demokratija

Uvodne Informacije

PETICIJA je pismeno obraćanje kojim grupa građana/ki traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme meru ili radnju iz svoje nadležnosti.
PREDLOG je pismeno obraćanje kojim građanin/ka traži od organa javne vlasti da pokrene ...

Uvodne Informacije

uTIcaj

Web sajt uTIcaj je postavljen kako bi TI lakše ostvario/la svoja građanska prava. Najvažnije je da TI utičeš aktivno na sve od praktičnih problema do kreiranja nove lokalne ili državne politike i mera (primera radi: Zašto Milan Mladenović i EKV nemaju svoju ulicu ako dovoljno građana/ki to želi? Kakav metro želiš?

uTIcaj